Adresse:
Skift adresse
|
Find en autoriseret kloamester
Find en autoriseret kloakmester
Her finder du gode råd og vejledning til, hvordan du sikrer et godt samarbejde med din kloakmester

Et samarbejdsforløb mellem dig og din kloakmester vil typisk foregå således:

Indsaml oplysninger til kloakmester

Ved at indsamle alle relevante oplysninger om dine kloakforhold til kloakmesteren, sikrer du dig et grundlag for, at det udførte arbejde har en høj kvalitet.
I guiden nedenunder kan du se oplysninger om kloakforholdene på din ejendom og et kort over Aalborg Forsynings kloakledninger. Oplysningerne bliver samlet for dig, så du nemt kan give dem til din autoriserede kloakmester.

Har du brug for at indsamle oplysninger til din kloakmester, så tryk på guiden
Sådan laver du ny kloak
Her kan du samle relevante oplysninger og dokumenter om dine kloakeringsforhold, som du kan give til din kloakmester.
Find en autoriseret kloakmester

Skal du have udført kloakarbejde på din ejendom, skal det altid udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedstyrelsens hjemmeside kan du finde en oversigt over autoriserede kloakmestre. Du har mulighed for at søge efter en autoriseret kloakmester i din by eller kontrollere, om en kloakmester er autoriseret eller ej.

Find en autoriseret kloakmester på Sikkerhedstyrelsens hjemmeside
Tag stilling til
Kortlægning af kloaksystemet

Hvis du ikke allerede har en fuld kortlægning af kloakinstallationerne på din ejendom, anbefaler vi, at du får det gjort i forbindelse med kloakeringsarbejdet, da det giver dig et fuldstændigt overblik over dine kloakinstallationer og sikrer, at der ikke er gamle installationer, du ikke kender til. Tegningen ved separatkloakering skal som minimum vise dine udvendige regn- og spildevandsledninger med tydelig mærkning af nye ledninger og eksisterende ledninger.

Installation af rensebrønd

Du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker på din grund. Efter vores mening, er den bedste løsning hertil at installere en rensebrønd tæt på skel. Ved etablering af en rensebrønd tæt på skel er det lettere at løse eventuelle problemer med kloakken, og det er også lettere at afgøre, hvorvidt du eller Aalborg Forsyning er ansvarlig for afhjælpning af de driftsproblemer du måtte opleve. Du kan læse mere om rensebrønde i vores brochure: Du skal helst installere en rensebrønd.

Lokal afledning af regnvand

Du har mulighed for selv at håndtere regnvandet på din grund. Ønsker du at vide mere om fordelene ved selv at nedsive dit regnvand, de forskellige muligheder, og hvordan du kommer i gang, kan du læse mere på siderne Nedsivning af regnvand og Regnvand på egen grund.

Indgå samarbejde med kloakmester

Når du indgår et samarbejde med din kloakmester, er det en god ide, at du sikrer dig dokumentation for arbejdet. Det er derfor vigtigt, at du stiller krav om, at din kloakmester dokumenterer alt det udførte arbejde. Det kan du gøre ved, at kloakmesteren efter endt arbejde laver en komplet tegning af dine kloakker på din ejendom - helt frem til din tilslutning til Aalborg Forsynings kloaktilslutning i vejen. Sammen med tegningen skal der altid afleveres de nødvendige færdigmeldinger på det udførte arbejde sammen med de nødvendige anmeldelser.
For at sikre dig den korrekte dokumentation kan du bruge vores udkast til en standardkontrakt mellem dig og din kloakmester.

Se udkast til standardkontrakt mellem dig og din kloakmester
Standardkontrakt
Tjek udført arbejde og papirer

For at være sikker på, at du kun betaler for det aftalte arbejde, kan du med fordel kontrollere:

  • at du har modtaget en faktura, og at den stemmer overens med, hvad du og din kloakmester har aftalt (husk altid at få en aftale på skrift)
  • at Aalborg Kommune har modtaget en færdigmelding og en revideret kloaktegning
  • at du har modtaget en kopi af færdigmeldingen og en ny revideret kloaktegning, der viser hele din ejendom og stiktilslutning til Aalborg Forsynings kloakledning ude ved vejen.
Velkommen til MinKloak.dk

Her finder du oplysninger om kloakforhold på specifikke adresser i Aalborg Kommune - og andre nyttige oplysninger.

Indtast din adresse og se, hvilke oplysninger der er for din ejendom