Adresse:
Skift adresse
|
Se hvordan din ejendom er kloakeret
KLOAKFORHOLD
BYGGESAGSARKIV
TINGLYSNING
BBR
TILSLUTNING
HVEM EJER HVAD?
Registrerede kloakforhold på [adresse]
Hvordan din ejendom er kloakeret og er der planer for ændringer

Finder kloakforhold for...

[adresse]

 
 

Er du uenig i de registrerede kloakforhold?

Klik her

Se byggesager på [adresse]

Nogle sager i byggesagsarkivet er ikke tilgængelige for offentligheden og er markeret med en hængelås. Dette skyldes, at de enten indeholder personfølsomme eller andre fortrolige oplysninger.

Byggesag

Finder dokumenter i byggesagsarkivet...

Byggesagsarkiv
[caption]
Se tinglysninger på [adresse]

En tinglysning er en registrering af de rettigheder, der knytter sig til en bestemt ejendom. Det vil sige, at en tinglysning er en slags sikringsakt, hvor rettighedshaveren sikrer sin rettighed (f.eks. ejendomsret, pant mv.) mod andre rettigheder, der stiftes efterfølgende, og som strider mod ens egen rettighed. På ens ejendom kan der være pålagt servitutter, som er bestemmelser, der begrænser ejerens ret til at råde over en ejendom.

I Tinglysningen er der registreret servitutter på din ejendom. Hele indholdet til servitutterne ikke er offentligt tilgængelig, og det er derfor kun muligt at vise om der findes servitutter på din ejendom. Vil du læse hele indholdet af servitutterne, skal du gå på Tinglysningens hjemmeside og logge ind med NemID. I visse tilfælde findes hele servituttens indhold ikke på Tinglysningens hjemmeside, og man er derfor nødt til at kontakte Tinglysningen.

Log på Tinglysning.dk med NemID for at læse hele indholdet af servitutterne

Tinglysning.dk
Servitut

Finder servitutter i Tinglysningen...

Servitutter
Se BBR-oplysninger for [adresse]

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger i Danmark. Registret opdateres
løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold,
der eventuelt ikke er godkendte.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. over:

  • arealer
  • installationer
  • vand- og afløbsforhold
  • ydervægs- og tagdækningsmaterialer

Se oplysninger udtrukket fra BBR for [adresse] (åbner ny fane)

BBR-oplysninger

Visse oplysninger er ikke offentlige og kræver derfor, at du logger på OIS.dk med NemID.

Log på med NemID og se oplysninger på OIS.dk (åbner ny fane)

OIS.dk
Tilslutninger i dit lokalområde
I kortet kan du bl.a. se de kloakledninger, tilslutninger og brønde, der tilhører Aalborg Forsyning.

Finder kort for...

[adresse]

Dine nye stikledninger

Mens vi arbejder, har vi ikke en fuldkommen registrering af tilslutningsoplysningerne. Du kan dog se entreprenørens registrering af dit stik. Brug disse oplysninger, hvis du arbejder på dit kloaksystem, mens vi arbejder.

I kortet kan du se tilslutningspunktet for:

Spildevand
Regnvand

Klik på tilslutningspunkt i kortet og få oplysning om koter og fotos af tilslutningen.

Tilslutningsmetode for [Adresse]:

 

  •  
Planlagte stikledninger

Inden vi arbejder, kan du se placeringen af planlagte stikledninger til [ADRESSE]

Planlagt spildevandsledning med stik
Planlagt regnvandsledning med stik
Eksisterende spildevandsledning med stik
Eksisterende regnvandsledning med stik
Eksisterende fællesledning med stik
?
Har du ønske om ændret placering af planlagt stikledning?

Oplysninger om vores arbejde

Projekt:
Formål:
Periode:
Adgangsforhold:
Kontaktoplysninger: Har du brug for flere oplysninger om vores kloakarbejde nær dig, så kontakt:
Tilslutningsoplysninger
Skelpunkt med navn og evt. kote på stik
Se foto af tilslutning ved etablering - klik på symbolet
Tilslutning på hovedledning
Spildevandsledning
Regnvandsledning
Fællesvandsledning
Privat kloakledning
Spildevandsbrønd med bundkote og vejledende dækselkote
Regnvandbrønd med bundkote og vejledende dækselkote
Fællesvandbrønd med bundkote og vejledende dækselkote
Bundfældningstank i tømningsordning
Minirenseanlæg drevet af Aalborg Kloak A/S
Rottespærre
Kloakarbejde

Forklaring til tilslutningsoplysninger

Hvem har ansvaret - og for hvad?
Her finder du oplysninger om, hvem der ejer hvad
Du har ansvaret for kloakering på din grund

Du ejer selv dine afløb i dit hus og dine kloakker i jorden på din grund. Hvis der opstår problemer med dine afløb eller kloakker, skal du selv sørge for at udbedre problemet. Ligeledes er en rensebrønd altid dit ansvar - også selv om den befinder sig uden for din ejendoms skel.

De to følgende eksempler fortæller, at ansvarsfordelingen imellem dig som ejer og Aalborg Forsyning er afhængig af, hvor dit hus ligger på grunden.

Din ejendom ligger i skel
1
Din ejendom ligger i skel

Din ejendom ligger i skel, men en del af dine kloakker ligger måske uden for skellet. Du har en rensebrønd eller et grenrør og måske en tagnedløbsbrønd på dine kloakker, som ligger i vej eller fortovsarealet uden for din grund. Foruden tagnedløbsbrønden har du ansvaret for at vedligeholde rensebrønden og dine kloakker til og med det sidste grenrør før vores stikledning - også selv om en del af dine kloakker befinder sig uden for dit skel. Aalborg Forsyning har ansvaret for at vedligeholde vores stikledning.

Din ejendom ligger ikke i skel
2
Din ejendom ligger ikke i skel

Din ejendom ligger ikke i skel, og dine kloakker ligger inden for skellet. Du har en rensebrønd på din kloak. Aalborg Forsyning har ansvaret for at vedligeholde den del af stikledningen, som er beliggende fra skellet og ud til vores hovedledning. Foruden alt inden for skellet har du også ansvaret for at vedligeholde selve rensebrønden på dine kloakker samt det kloakstykke, som befinder sig mellem rensebrønden og skellet.

Velkommen til MinKloak.dk

Her finder du oplysninger om kloakforhold på specifikke adresser i Aalborg Kommune - og andre nyttige oplysninger.

Indtast din adresse og se, hvilke oplysninger der er for din ejendom